HIGHLIGHT PROPERTY

ไม่ได้ระบุ | บางใหญ่ สแควร์ | ...

ให้เช่า พลัม คอนโด บางใหญ่ plum Condo BangYai 5500 เฟอร์ครบมาก

เลขที่: 192927
2017-04-27 01:17:39.0
Add to wishlist

โครงการ ไม่ได้ระบุ | บางใหญ่ สแควร์ | Bangyai Square

ขนาดพื้นที่ 23.0 ตารางเมตร

ติดต่อคุณ siamasset siamasset

0961919542

เช่า 5500.00 บาท

ขายคอนโดบางใหญ่สแควร์ ๕๐ ตรม.พร้อมผู้เช่าชาวต่างชาติ

เลขที่: 89982
2014-02-19 18:44:05.0
Add to wishlist

โครงการ ไม่ได้ระบุ | บางใหญ่ สแควร์ | Bangyai Square

ขนาดพื้นที่ ไม่ได้ระบุ

ติดต่อคุณ นวลกมล

0818466971

ขาย 2190000.00 บาท