HIGHLIGHT PROPERTY
ที่ตั้ง:
วันที่เริ่มโครงการ:
จำนวนอาคาร:
0
พื้นที่โครงการ:
ตร.วา
จำนวนชั้น:
ชั้น
จำนวนห้อง:
ห้อง
ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ:

เบอร์โทรโครงการ:

เว็บไซต์โครงการ:

รายละเอียดเพิ่มเติม:
ขายดาวน์คอนโดรีเจนท์โฮม 19 สุขุมวิท 93 อาคาร B ชั้น 8 ห้อง 813 - คอนโด ขายดาวน์
ไม่ได้ระบุ

รายละเอียดอาคาร 0 อาคาร

รูปแบบห้อง 0 แบบ

รายชื่อประกาศขายหรือเช่าทั้งหมดของโครงการนี้ 1 ประกาศ

ขายดาวน์คอนโดรีเจนท์โฮม 19 สุขุมวิท 93 อาคาร B ชั้น 8 ห้อง 813 - คอนโด ขายดาวน์

เลขที่: 84794
09/02/2015
Add to wishlist

ไม่ได้ระบุ

ขนาดพื้นที่ 31.0 ตารางเมตร

รณกฤต ชัยเกษมวงศ์

0816474048

ขาย 390,000 บาท
HIGHLIGHT PROPERTY
รายการประกาศที่ดูล่าสุด (Recent Advertise List)
clear