HIGHLIGHT PROPERTY
ที่ตั้ง:
วันที่เริ่มโครงการ:
จำนวนอาคาร:
1
พื้นที่โครงการ:
ตร.วา
จำนวนชั้น:
(อาคารที่ 1) ชั้น
จำนวนห้อง:
(อาคารที่ 1) ห้อง
ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ:

เบอร์โทรโครงการ:

เว็บไซต์โครงการ:

รายละเอียดเพิ่มเติม:
ขายคอนโด ถ.เพชรบุรี แกรนด์ไดมอนด์ - ประตูน้ำ คอนโดหรู ใจกลางเมือง (000649) - คอนโด ขาย
แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

รายละเอียดอาคาร 1 อาคาร

ชื่ออาคาร/ตึก: แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ

จำนวนชั้น:

จำนวนห้อง:

รูปอาคาร

รูปแบบแปลนอาคาร
รูปที่จอดรถ

รูปแบบห้อง 0 แบบ

รายชื่อประกาศขายหรือเช่าทั้งหมดของโครงการนี้ 80 ประกาศ

ขายคอนโด แกรนด์ไดมอนด์ ประตูน้ำ ชั้น 35 และ ชั้น 36

เลขที่: 280503
08/03/2019
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 370.0 ตารางเมตร

graceestateth graceestateth

0931296988

ขาย 39,900,000 บาท

ขายคอนโด แกรนด์ไดมอนด์ ประตูน้ำ ชั้น 35 และ ชั้น 36

เลขที่: 280443
08/03/2019
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 370.0 ตารางเมตร

graceestateth graceestateth

0931296988

ขาย 39,900,000 บาท

ขายคอนโด แกรนด์ไดมอนด์ ประตูน้ำ ชั้น 35 และ ชั้น 36

เลขที่: 229276
19/03/2018
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 370.0 ตารางเมตร

graceestateth graceestateth

0931296988

เช่า 39,900,000 บาท

Condo in KOh Samui For Rent near Big C supermarket Koh Samui 53 sq.m. fully furnished best location just 10 minute to Chaweng beach by motobike

เลขที่: 221919
09/01/2018
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 34.0 ตารางเมตร

Titiworada Thai

0896331978

เช่า 15,000 บาท

GR 090 ขายคอนโดรีเจ้นท์โฮม 4 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 60 ตร.ม.

เลขที่: 221619
08/01/2018
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ ไม่ได้ระบุ

rodjanin Nike

0955469765

เช่า 18,000 บาท

ให้เช่าคอนโด Grand Diamond ประตูน้ำ 65 ตรม ชั้น 25 มีระเบียง 30000

เลขที่: 215580
16/11/2017
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 65.0 ตารางเมตร

siamasset siamasset

0961919542

เช่า 30,000 บาท

RC0513M ให้เช่า Grand Diamond Pratunam ใกล้BTSราชเทวี ชั้น25 – 65 ตรม – 30000 บาท

เลขที่: 208834
23/09/2017
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 65.0 ตารางเมตร

piepie post

0641717170

เช่า 30,000 บาท

ขายคอนโด แกรนด์ไดมอนด์ ประตูน้ำ ชั้น 35 และ ชั้น 36

เลขที่: 198944
05/07/2017
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 370.0 ตารางเมตร

graceestate graceestate

0818684902

เช่า 39,900,000 บาท

ขายด่วน แกรนด์ไอมอนด์ประตูน้ำ 43 sa.m 1 bed Grand diamond pratunam Ratchathewi BTS

เลขที่: 188246
30/01/2017
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 44.0 ตารางเมตร

you estate

0956985426

ขาย 3,840,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 168170
24/03/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

ณัฐวุฒิ อิ่มพิทักษ์

0967067876

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 160150
20/03/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

ณัฐวุฒิ อิ่มพิทักษ์

0614328991

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 164341
09/03/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

ณัฐวุฒิ อิ่มพิทักษ์

0967067876

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 157813
20/02/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

อนันต์ อัมรินทร์

0919791491

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 164344
13/02/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

ณัฐวุฒิ อิ่มพิทักษ์

0967067876

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 164345
13/02/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

ณัฐวุฒิ อิ่มพิทักษ์

0967067876

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 164347
13/02/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

ณัฐวุฒิ อิ่มพิทักษ์

0967067876

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 159749
14/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

ณัฐวุฒิ อิ่มพิทักษ์

0614328991

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 159756
14/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

ณัฐวุฒิ อิ่มพิทักษ์

0614328991

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 159435
10/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 159437
10/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 159292
08/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 159295
08/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 159296
08/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

Grand Diamond Condo ประตูน้ำ – 142 ตร.ม. - คอนโด ขาย

เลขที่: 44449
07/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 142.0 ตารางเมตร

ปกรณ์ ชุณหสุวรรณกุล

0851232581

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 159125
07/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 159126
07/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 159127
07/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158686
05/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158690
05/01/2015
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158551
22/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158379
19/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158380
19/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158381
19/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158382
19/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158384
19/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158385
19/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158387
19/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158388
19/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158108
16/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158117
16/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 158126
16/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 157807
12/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 157810
12/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 157814
12/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

อนันต์ อัมรินทร์

0919791491

ขาย 12,800,000 บาท

Grand diamond ประตูน้ำ 142sqm 33f. nice view - คอนโด ขาย

เลขที่: 31891
10/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 142.0 ตารางเมตร

ERAbyKEN Pakorn

0869991567

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam - คอนโด ขาย

เลขที่: 151847
02/12/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

วรกร จรูญญาณาธาร

0954636364

ขาย 12,800,000 บาท

ขายคอนโดสวยใจกลางเมือง Grand Diamond Pratunam

เลขที่: 152221
25/11/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 144.0 ตารางเมตร

Century 21 Realist

0919791491

ขาย 12,800,000 บาท

ขายCondo Grand Diamond ประตูน้ำ 91sqm floor10

เลขที่: 156386
24/11/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ ไม่ได้ระบุ

ccwispp

0992241829

ขาย 7,800,000 บาท

ขายคอนโด Grand Diamond ประตูน้ำ 91ตรม ชั้น10

เลขที่: 155053
20/11/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 91.0 ตารางเมตร

ccwispp

0992241829

ขาย 7,800,000 บาท

ขายคอนโดแกรนด์ไดมอนด์ ประตูน้ำ - คอนโด ขาย

เลขที่: 38342
16/10/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 130.0 ตารางเมตร

ชณิดา อังกุรนาค

0867781110

ขาย 15,000,000 บาท

ให้เช่า คอนโด แกรน ไดมอน ประตูน้ำ (Grand Diamond Pratunam)

เลขที่: 112269
31/05/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 30.0 ตารางเมตร

OKsure Agency

0818192288

เช่า 18,000 บาท

Condo-Grand Diamond for Rent

เลขที่: 90517
07/05/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ ไม่ได้ระบุ

Laithai111

0816174024

ขาย 25,000 บาท

Grand Diamond Condo ประตูน้ำ - คอนโด ขาย

เลขที่: 53501
24/01/2014
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ ไม่ได้ระบุ

ปกรณ์ ชุณ

0851234355

ขาย 12,800,000 บาท

condo ใจกลางกรุงเทพ ชั้น 30 วิวสวย 2 ห้องนอน - คอนโด ขาย

เลขที่: 27228
20/11/2013
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 66.0 ตารางเมตร

ณัฐฐ์ ดิลลอน

0892028159

ขาย 6,500,000 บาท

ขายด่วน Grand Diamond Condo ประตูน้ำ ใจกลางกรุงเทพ ชั้น 30

เลขที่: 28053
19/11/2013
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 66.0 ตารางเมตร

ณัฐฐ์

089 202 8159

ขาย 6,500,000 บาท

ให้เช่า! คอนโด Grand Diamond-ประตูน้ำ ชั้น28 วิวเซ็นทรัลเวิลด์ 1นอน+พร้อมอยู่+

เลขที่: 62481
02/11/2013
Add to wishlist

แกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ | Grand diamond

ขนาดพื้นที่ 44.0 ตารางเมตร

เมธี เจ้าพานิช

0816264731, 0899889449

เช่า 18,900 บาท
HIGHLIGHT PROPERTY
รายการประกาศที่ดูล่าสุด (Recent Advertise List)
clear