HIGHLIGHT PROPERTY
ที่ตั้ง:
วันที่เริ่มโครงการ:
15/10/2019
จำนวนอาคาร:
1
พื้นที่โครงการ:
ตร.วา
จำนวนชั้น:
(อาคารที่ 1) ชั้น
จำนวนห้อง:
(อาคารที่ 1) ห้อง
ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ:

เบอร์โทรโครงการ:

เว็บไซต์โครงการ:

รายละเอียดเพิ่มเติม:
 Life Sathon Sierra (ไลฟ์ สาทร เซียร์รา)

รายละเอียดอาคาร 1 อาคาร

ชื่ออาคาร/ตึก: Life Sathon Sierra (ไลฟ์ สาทร เซียร์รา)

จำนวนชั้น:

จำนวนห้อง:

รูปอาคาร

รูปแบบแปลนอาคาร
รูปที่จอดรถ

รูปแบบห้อง 0 แบบ

รายชื่อประกาศขายหรือเช่าทั้งหมดของโครงการนี้ 4 ประกาศ

HIGHLIGHT PROPERTY
รายการประกาศที่ดูล่าสุด (Recent Advertise List)
clear